Menu

Generalforsamling 2022 referat

image
05. april 2022 kl. 12:23

Referat generalforsamling Amager Fodbold Forening

Fredag den 18. marts 2022 kl. 20:00 i GråZonen, Ved Diget, Kastrup Idrætsanlæg.

 

 1. Valg af dirigent
  Blinge tog det ærefulde hverv og det gik super godt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Fremlagt af Kenni – se separat opslag
 3. Aflæggelse af regnskab

                      Fremlagt af Bennick – overskud i 2020 tkr 171. Overskud 2021 tkr. 128

 1. Indkomne forslag

                      Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves med 50 kr. Der var en god dialog med for og imod og det blev til sidst besluttet, at kontingentet forhøjes med 50 kr.

 1. Valg af bestyrelse

På valg:

 • Formand Jack Thomas Reimann Jensen – ønsker ikke genvalg
  (for 1 år)
 • Næstformand Jesper ”Auto” Christoffersen – villig til Genvalg
  (for 2 år)
 • Kasserer Henrik Bennick – villig til genvalg
  (for 2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Tina Sundahl – villig til genvalg
  (for 2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Tonni Rasmussen – villig til genvalg
  (for 1 år)
 • Bestyrelsesmedlem Heidi Wickmann – ønsker ikke genvalg
  (for 2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Kenni Wind Gellner – villig til genvalg
  (for 1 år)

 

Rasmus Osbæck og Benjamin Blinge blev valgt ind (de vil gerne for 2 år).
Bestyrelsen fik mulighed for at konstituere sig selv til næste bestyrelsesmøde.

Som formand blev Kenni Gellner:
Blinge og Rasmus blev almindelige bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af revisor
 • Pia Dam Olsen – villig til genvalg
 1. Eventuelt

FF cup, Malte og team unge Munke ville gerne hjælpe. Dato er ikke fastlagt endnu. 

 

 

 

I henhold til vedtægterne § 11 skal eventuelle forslag afleveres skriftligt til formanden seneste 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag til blive opslået i GråZonen ved Kastrup Idrætsanlæg.

 

Amager FFs vedtægter findes på hjemmesiden under hovedmenuet klubben.